CRM

CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi

– Customer Relationship Management – CRM, şirketlerin potansiyel ya da gerçek müşteri bilgilerinden yola çıkarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütebilmek ya da memnuniyeti artırmak amacıyla kullanılan bir iş yazılımdır. Bu amaçla müşteri ve müşterinin beklentileri temelli şirketin tüm aksiyonları yönetilir. Başarısındaki temel faktör, iş süreçlerinin kişi ya da müşteri temelli tasarlanmasıdır.  Tüm bu çalışmaların sistematik yürütülmesinde kuşkusuz doğru bir yazılım aracının kullanılması zorunludur.

Amaç., 360° müşteri izleme ile, pazarlama, satış ve hizmet alanlarının bütünsel olarak dikkate alınmasıdır. Müşteri bağlantılı tüm bu veriler derlenmeli ve tüm iletişim kanalları entegre bir yapıda dikkate alınmalıdır.

Yetkinliğimiz

CRM Yetkinlik Merkezi’miz, kavramsal tasarım desteği, seçim ve optimizasyon süreçlerinde sağlayıcı bağımsız hizmet verir.

CRM Kavramsal Tasarım

CRM Yazılım Seçimi

 CRM-Eşleştirme

IT- Eşleştirme